OpłatyOpłaty

Opłaty na rok przedszkolny 2018/2019:

Opieka w godzinach 7:00 – 18:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1350zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 1150zł

Opieka w godzinach 7:00 – 13:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 950zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 800zł

Jednorazowa opłata wpisowa – 500zł

Wszystkie ceny obejmują:

  • pełne wyżywienie
  • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową (codziennie)
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne 2xtyg
  • zajęcia z języka angielskiego 2x tyg.
  • logorytmikę 1xtyg.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnienastępujące zajęcia :

  • terapię logopedyczną 2xtyg.
  • terapię psychologiczną 2xtyg.
  • terapię z pedagogiem specjalnym 2xtyg.


W przypadku zapisu rodzeństwa istnieje możliwość otrzymania ulgi przy opłacie comiesięcznej.

Przedszkole na godziny/ karnety:

W naszym przedszkolu proponujemy pozostawienie dzieci na godziny, w cenie 13 zł/godz.

Istnieje również możliwość skorzystania z godzinowych karnetów ważnych przez 30 dni od dnia zakupu. (przy opcji karnetowej również obowiązuje wpisowe).

45 godzin – 485zł

60 godzin – 580zł

90 godzin – 810zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola. Niewykorzystane godziny przepadają!! Nie ma możliwości ich odrobienia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360