Dokumenty



Program

Zapraszamy dzieci 1,5 – 4 lat do przedszkola, 5 latki na realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, z kolei 6 latki do naszej przedszkolnej zerówki.

Nasz program oparty jest o założenia pedagogiki humanistycznej, która w centrum zainteresowania stawia podmiotowość dziecka.

Dodatkowo program wzbogacony jest o techniki Celestyna Freineta. Za priorytet uznajemy wyzwolenie w dziecku naturalnej potrzeby twórczej, aktywności i wyrażania siebie ekspresyjnie.

W codziennym procesie dydaktycznym (realizacja podstawy programowej) dzieci korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC – “Kraina Przedszkolaka”.

W procesie integracji wspiera nas program Lwa Wygotskiego “Od gąsienic do motyli”.


Details


Years

Established

Events

Employees

Through the years, we have established a reputation for excellence in the kids entertainment industry. Our mission has been, and will continue to be, to take a room full of children and work to capture their hearts and imagination.
We believe our clients should not only be “wowed” by our tricks, but by our talent, passion, and the professional attitudes of our performers. Clowns.com offers more than just a set of activities, we deliver a high energy and interactive party experience.

Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360